ONLINE-utbildningar

ONLINE-utbildningar

Studera dryck hemifrån. Läs i din egen takt.

Support från kunniga handledare.

WSET_Wines_Level1_1600x1600

WSET Level 1 Award in Wines

4-veckorskurs på engelska som resulterar i internationellt erkänt certifikat och pin efter godkänd examination. Minimum 6 timmars studier av text, video samt övningsuppgifter. Feedback från handledare och support via elevforum. Liveföreläsningar av svensk utbildare. Läs i din egen takt. Examination i Malmö eller stockholm.

WSET_Wines_Level2_1600x1600

WSET Level 2 Award in Wines

5-veckorskurs på engelska som resulterar i internationellt erkänt certifikat och pin efter godkänd examination. Minimum 30 timmars studier av text, video samt övningsuppgifter. Feedback från handledare och support via elevforum. Liveföreläsningar av svensk utbildare. Läs i din egen takt. Examination i Malmö eller stockholm.

WSET_Wines_Level3_1600x1600

WSET Level 3 Award in Wines

9-veckorskurs på engelska som resulterar i internationellt erkänt certifikat och pin efter godkänd examination. Minimum 90 timmars studier av text, video samt övningsuppgifter. Feedback från handledare och support via elevforum. Liveföreläsningar av svensk utbildare. Läs i din egen takt. Examination i Malmö eller stockholm.

WSET_Spirits_Level1_1600x1600

WSET Level 1 Award in Spirits

4-veckorskurs på engelska som resulterar i internationellt erkänt certifikat och pin efter godkänd examination. Minimum 6 timmars studier av text, video samt övningsuppgifter. Feedback från handledare och support via elevforum. Liveföreläsningar av svensk utbildare. Läs i din egen takt. Examination i Malmö eller stockholm.

WSET_Spirits_Level2_1600x1600

WSET Level 2 Award in Spirits

5-veckorskurs på engelska som resulterar i internationellt erkänt certifikat och pin efter godkänd examination. Minimum 30 timmars studier av text, video samt övningsuppgifter. Feedback från handledare och support via elevforum. Liveföreläsningar av svensk utbildare. Läs i din egen takt. Examination i Malmö eller stockholm.

bier

Interaktiv Ölutbildning

8-veckorskurs med en interaktiv kvällsföreläsning i veckan.Föreläsning spelas in så man kan komma ikapp om man inte kan delta.  Uppdaterat kursmaterial.  Digital examination. Föreläsare är vår studierektor på Ölsommelierutbildningen Malin Derwinger Certified Cicerone®

Lämna ett svar