Sommelierutbildning Malmö HT 2019 – VT 2020 (kopia)

56,000.00kr (exklusive moms.)

30 heldagar. Kursstart 2/9.

Description

”…thanks to the Wine & Spirit Education Trust, my education in wine at least started out in a miraculously methodical manner. Their courses gave me a sure foundation in this wonderful world of wine.”

– Jancis Robinson MW

WSET Intermediate Certificate Level 2 + WSET Advanced Certificate Level 3

wset_portrait_647_cmyk

Internationell dryckesutbildning

Gustibus sommelierutbildning är den mest omfattande utbildningen inom området i Sverige. Gustibus WSA är Approved Programme Provider för Wine & Spirit Education Trust som idag finns i närmare 60 länder och är branschstandard. En sommelierutbildning hos oss  ger dig därför en examen som är internationellt gångbar och påbyggbar.

cropped-Sommelierforeningen

Examineringen är övervakad och godkänd av Svenska Sommelierföreningen som är ansluten till ASI, den internationella sommelierorganisationen.

Godkänd examen gäller som inträde i föreningen. Man behöver med andra ord inte göra ytterligare inträdesprov.

Yrkesutbildning

Syftet med sommelierutbildningen är att ge eleverna en ingående förståelse för ämnet och att förse dem med verktygen att omsatta sin kunskap i sin yrkesroll. Utbildningen är lämpad som utbildning för hovmästare, köksmästare, restaurangchefer, försäljare inom dryckesbranschen, produktchefer inom vinimport samt allmänhet med stort vinintresse. Målet är att varje elev ska få en bred kunskap om drycker, kunna ge adekvata dryckesrekommendationer, beskriva drycker muntligen och skriftligen och se dryckerna i ett större sammanhang.

Omfattning

Utbildningen sker en måndag i veckan med kurstart i september under två terminer, totalt 30 heldagar inklusive 3 dagar internat och examination. Till skillnad från andra liknande utbildningar är denna inte uppdelad i olika steg. Startar man en kurs hos oss så är man klar när den är slutförd. Det är den mest omfattande och kompletta utbildningen i Sverige.

Läroplan

Sommelierutbildningens läroplan är baserad på Wine & Spirit Education Trusts ISO-certifierade studiepaket Level 2 Intermediate Certificate samt Level 3 Advanced Certificate. Studiepaketen och läroböckerna uppdateras och utvecklas löpande i takt med vinvärldens utveckling. Ämnen som inte täcks av studiepaketet kompletteras med annan litteratur samt aktuella artiklar i ämnena.

 

 

Internat – en flygande start

I början av terminen intensivstuderar eleverna under ett tre dagar långt internat på Kronovalls Vinslott. Studiebesök, provningar, mat & dryck och föreläsningar kombineras med social samvaro i fantastisk miljö. Detta är ett mycket uppskattat inslag i kursen och något som vi är helt ensamma om.

Studiebesök

Att se, känna, smaka, dofta och uppleva ger ovärderlig kunskap och därför ingår flera studiebesök.

Kursplan

Sommelierutbildningens kursplan är detaljerad och täcker alla viktiga delar av en sommelierutbildning. Kursplanens idé är ständig återkoppling, helhetssyn, praktisk erfarenhet och lärande baserat på förståelse. Kursplanen är från höstterminen 2017 helt omarbetad då Wine & Spirit Education Trust har gjort om det pedagogisk upplägget på WSET Level 3 som från första början ingått i sommelierutbildningen.  Detta innebär att från och med kursstarten den 4:e september så kommer första terminen att nästan helt ägnas åt grundläggande vinkunskaper (vitikultur, vinfikation, druvor, regioner, lagstiftning, sensorik etc) i enlighet med WSET Level 2 och Level 3. Eleverna kommer också att examineras i båda nivåerna under första terminen.

Andra terminen kommer helt att ägnas åt fördjupande och inspirerande föreläsningar och provningar där föreläsarna har mer fria händer att styra sina ämnen. Sommelieryrket kommer också att få mer fokus andra terminen som avslutas med teoretisk och praktisk sommelierexamen.

Hela kursplan/schema  hittar du här.

forelasning_16-9

Föreläsningar

Föreläsningarna äger rum måndagar mellan 09.00 och 16.30. Du har möjlighet att delta i missade föreläsningar efter avslutad kurs. Vi har ett maxantal i våra klasser på 18 elever, detta för att vi ska kunna ge full uppmärksamhet till alla samt skapa en lugn och personlig studiemiljö.

wine-glasses-1246240

Provningar

Utbildningen lägger mycket stor vikt vid vinprovningar, sensorik och förmågan att beskriva dryck skriftligt och muntligt. I samband med varje föreläsning hålls hålls vanligtvis 4-5 provningar. Då dryckernas betydelse inte kan underskattas läggs stor vikt på att prova många drycker, både representativa och mer udda.

Föreläsare

Det är viktigt med kunniga, uppdaterade men framförallt engagerande föreläsare med god pedagogisk förmåga. Vi söker ständigt efter de bästa pedagogerna. Möt några av dem här.

Examen och intyg

Examineringen, som övervakas av en av Svenska Sommelierföreningen utsedd kontrollant, innefattar skriftliga frågor, beskrivning av viner samt ett praktiskt sommelierprov med muntlig framställan. Efter avklarad examen erhåller eleverna förutom Gustibus Wine & Spirit Academys eget sommelierdiplom, ett specialdesignat sommelierförkläde och en stilig pin. I slutexaminationen ingår också WSETs Advanced Certificate officiella examination på engelska. Efter godkänd examen erhåller man ett internationellt vedertaget diplom. Vi är den enda utbildningen i södra Sverige som erbjuder denna internationellt gångbara utbildning som är vedertagen branschstandard.

Kurslitteratur

I kursavgiften ingår kurslitteraturen som bland annat utgörs av:

  • WSET Intermediate Certificate Level 2 Study Pack
  • WSET Advanced Certificate Level 3 Study Pack / Christopher Fielden
  • VIN – Vinets grunder av Filip Verheyden, Romana Eschensperger, Fiona Morrison

Varje elev får dessutom 6 stycken Spiegelau-glas i en praktisk transportväska.

PageLines- _-g_33.png

Fortsatt lärande och nätverkande

Efter examen fortsätter lärandet. Som elev  ingår du i gemenskapen (Gustibus Alumni) och det fortsatta lärandet även efter avslutad kurs. Fördjupning i form av bland annat Masterclasses men även regelbundet återkommande seminarier och provningar erbjuds dig som elev, ibland helt utan kostnad. Du blir en del av en gemenskap av vinintresserade och dryckesbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs däremot intresse och personligt engagemang. För att få ut mesta möjliga av utbildningen och klara av examinationen krävs självstudier och noggrannhet med hemuppgifter (4-6 tim/v). Då en del av kurslitteraturen är på engelska krävs att eleven har viss vana av att läsa engelsk text.

Avgifter

Kursavgiften täcker allt; kurslitteratur, provningar, frukost, lunch, fika, provningar och studiebesök. Avgiften faktureras 30 dagar innan kursstart.  Det finns möjlighet att välja en avbetalningsplan mot 5% högre avgift.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sommelierutbildning Malmö HT 2019 – VT 2020 (kopia)”